Органи управљања

 

В.Д.   ДИРЕКТОР

Прим.др Драган Малобабић, спец.гинекологије и акушерства

 

 

Управни одбор Опште болнице Сремска Митровица

председник Управног одбора
1. Милош Мишковић, дипл.правник, представник оснивача

чланови:
2. Душан Љубишић, дипл.правник, представник оснивача
3. Др Наташа Стојчевић Радуловић, доктор медицине, спец.гинекологије и акушерства, из здравствене установе Општа      болница Сремска Митровица

Надзорни одбор Опште болнице Сремска Митровица

председник Надзорног одбора:
1. Славко Поповић, мастер из Сремске Митровице, приватни предузетник, представник оснивача
Чланови:
2. Милош Мишковић, дипл.правник из Сремске Митровице, Скупштина Града С.Митровица, представник оснивача
3. Бранко Јаковљевић, дипл.економиста-мастер из Сремске Митровице, Градска управа Града С.Митровица, представник оснивача
4. Др Богољуб Јанковић, доктор медицине, специјалиста урологије, из Сремске Митровице, из реда запослених
5. Др Наташа Секуловић, докторка медицине, спец.анестезије са реаниматологијом из Сремске Митровице, из реда запослених

У складу са организационом структуром Опште болнице Сремска Митровица, у раду органа управљања учествују:

1.  Др Синиша Радовановић, спец.оториноларингологије,  помоћник директора за Сектор клиничких служби и       медицинска питања

2. Др Гордана Митић, спец.гастроентеролог, помоћник директора за Сектор заједничких медицинских послова

3.  Ана Беднар, дипл.правник, помоћник директора  за правне послове

4.  Јасмина Јанковић, дипл.економиста, помоћник директора за финансијске послове
5.  Владимир Дивљак, спец. струковни економиста, помоћник директора  за техничке послове

6.  Гордана Павловић, виша медицинска сестра, главна сестра болнице

 

Стручни органи Опште болнице Сремска Митровица
1. Стручни савет
2. Стручни колегијум
3. Етички одбор
4. Комисија за унапређење квалитета рада.