Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије постоји од 1978. године, (до тада: Синдикат друштвених делатности) а са статусом правног лица од 1991. год.

Синдикат је самостална интересна организација, независна од државних органа, политичких странака, и послодаваца.

Сајт синдиката можете погледати овде