Мисија и визија

МИСИЈА

Ми смо акредитована здравствена установа која пружа једнако доступну и квалитетну здравствену заштиту на секундарном нивоу, поштујући захтеве пацијената, а применом најновијих технолошких достигнућа у циљу бржег и ефикаснијег лечења.

 

ВИЗИЈА

Визија Опште болнице Сремска Митровица гласи: ‘Лидерска позиција међу општим болницама у Србији усвајањем и примењивањем нових стандарда у лечењу.’