Кућни ред

Пријем на стационарно лечење врши се преко пријемног одељења са историјом болести где су уписани сви подаци о пацијенту.

Пацијент мора бити хигијенски обрађен у пријемном одељењу.

При пријему на одељење пацијент може унети само ствари за личну хигијену, сокове и воду у пвц амбалажи.

Забрањено је на одељење уносити накит, новац и ствари од вредности.

Дневни распоред рада:
– У 5:30х буђење и обављање личне хигијене
– Од 7:10 до 12х визита, прегледи, нега и дијагностика.
– Од 8х до 9х    доручак.
– Од 12-13х       ручак.
– Од 15-17х       поподневни одмор.
– Од 17:30-18:30х вечера.
– Од 18:30-21х подела терапије и припремање за спавање.
– Од 21х болесници су обавезни да буду у болесничкој постељи.

Посете болесницима су:
– Уторком и четвртком од 15-16х – Суботом и недељом од 14-16х – Ванредне посете болесницима одобрава начелник.

ПУШЕЊЕ ПО БОЛЕСНИЧКИМ СОБАМА ЈЕ СТРОГО ЗАБРАЊЕНО!!!

Болесник који својом непажњом оштети болничку опрему дужан је да штету надокнади приликом отпуста са лечења. Болесник сам сноси одговорност у случају нестанка предмета и ствари од вредности које је унео на одељење, а не могу бити надокнађене.

Болесници који се не придржавају кућног реда током боравка на одељењу, а тиме угрожавају своје здравље и здравље других пацијената, отпустиће се превремено са одељења.
По завршеном лечењу пацијент бива обавештен о отпусту.

На одељењима и у кругу здравствене установе, у складу са позитивним законским прописима, ЗАБРАЊЕНО је неовлашћено прислушкивање и снимање, као и неовлашћено фотографисање.