2.2. Служба за лабораторијску дијагностику

Служба за лабораторијску дијагностику пружа услуге болничким пацијентима као и свим грађанима општине Сремска Митровица, а, уколико је неопходно, и пацијентима са подручја других општина
Рад службе одвија се непрекидно 24 сата, радним данима, суботом и недељом , као и данима када се обележавају државни и верски празници и обавља се у три смене:
ПРЕ ПОДНЕ од 07-14:12 сати ( раде два биохемичара и сви слободни лаборанти)
ПОСЛЕ ПОДНЕ до 19 сати ( раде два дежурна лаборанта и један биохемичар)
НОЋНА СМЕНА од 19-07 сати ( раде два лаборанта)
Суботом раде два лаборанта, а недељом биохемичар и два лаборанта.
Услуге лабораторијске службе: узимање крви и урина, као и пријем осталих телесних течности у којима се одређују хематолошки, биохемијски и остали параметри: KKS,SE,trombociti, retikulociti,eozinofili, kompletan pregled urina, proteinurija, glukoza, urea,kreatinin,klirens kreatinina, ukupni i direktni bilirubin, ukupni proteini, albumini, fibrinogen, mokraćna kiselina, elektroliti:K,Na,Ca,P,Cl,Mg, holesterol, HDL,LDL,VLDL, trigliceridi, alkalna fosfataza, LDH,CK,CK-MB, transaminaze, gama GT, serumsko Fe, TIBC, CRP,feritin, amilaza u serumu i urinu, HbA1c, troponin, prokalcitinin, H.Pylori.
У служби се раде и следеће анализе хормона и тумор маркера: FT3, FT4, TSH, FSH, LH, Estradiol, Prolaktin, Testosteron, BHCG, AFP, CA125, CA 15-3, CA 19-9, CEA, PSA total, PSA free, B12, Folna kiselina, vitamin D, PTH, KORTIZOL, anti TPO, INSULIN, HE4, ROMA INDEX, TG.
Овде се ради и пренатални скрининг трудница ( PAPPA, F-BHCG analize)
У периоду од 07-19 сати раде се све хаматолошке, биохемијске и умонолошке анализе, док се током ноћи раде само хитне анализе: KKS,SE,URIN, GLUKOZA u krvi, ELEKTROLITI, AMILAZE, CITOLOŠKI I BIOHEMIJSKI PREGLED LIKVORA, TROPONIN.
У Служби за лабораторијску дијагностику раде:
Др Марина Тошић, спец.клиничке биохемије – начелница службе
Дражин Милица, дипл.фармацеут-мед.биохемичар
Маријана Хрецешин, дипл.фармацеут-мед.биохемичар

Др Горан Петровић, спец.клиничке биохемије

Др Бранимир Михајловић, лекар на специјализацији

Главна мед.сестра је Јасмина Јокић, виши медицинско-лабораторијски техничар, а у служби је запослено још 25 лабораторијских техничара.

Контакт телефон: 022/610-222, лок. 107
Галерија фотографија: