Права и обавезе пацијената

Законом о здравственој заштити (Службени гласник РС 107/2005) утврђена су основна права пацијената.

У здравственом систему пацијент има право на:

 • доступност здравствене заштите
 • обавештење
 • слободан избор
 • приватност и поверљивост информација
 • самоодлучивање и пристанак
 • увид у медицинску документацију
 • тајност података
 • пристанак на медицински оглед
 • приговор
 • накнаду штете
 • обавештење јавности

 

Дужности пацијената

За време лечења и остваривања здравствене заштите у здравственим установама, пацијенти су дужни да се придржавају општих аката здравствене установе о условима боравка и понашања у њој. У случају да пацијент захтева да прекине лечење, иако га је доктор медицине, односно доктор стоматологије упозорио на могуће последице због овакве одлуке, дужан је да о томе да писмену изјаву.Ако пацијент одбије да да писмену изјаву, сачињава се службена белешка која се чува у медицинској документацији пацијента.

Пацијент је дужан да активно учествује у заштити, очувању и унапређењу свог здравља, да потпуно и истинито информише здравственог радника о свом здравственом стању, као и да се дисциплиновано придржава упутстава и да предузима мере прописане терапије.Уколико се пацијент не придржава својих обавеза, здравствени радник може отказати пружање даље здравствене заштите, осим у случају хитне медицинске помоћи.