2.2.3.Одсек за клиничку патологију.

Историјат:
Први запис из рада патологије везан је за март 1947. године, када је из митровачке Болнице у Загреб послат на анализу исечак тумора дојке, а званични почетак рада Службе за патологију датира од априла 1969.г, када је одлуком Радничког савета болнице формирана Служба, а за њеног начелника постављен др Петар Перуновић,спец.патолошке анатомије.Тако је, са два лаборанта, службеником и спремачицом и минимумом опреме почео рад у патохистолошкој лабораторији и просектури.Након одласка Прим.др Петра Перуновића у пензију 1994.г, за начелника је постављен др Драгомир Ћук, специјалиста патолог, који води Службу све до 2009.г.У складу са статусним променама у Здравственом центру, Служба се формира као Одсек, а за шефа одсека именован је др Драган Шојић, специјалиста патолог.

Статистика:
Прва биопсија урађена је 1.августа, а прва клиничка обдукција 8.августа 1969.г .Поред почетничких тешкоћа у раду, до краја године урађене су укупно 422 биопсије и 31 клиничка обдукција, што несумњиво говори о амбициозности и пожртвованости запослених, као доброј сарадњи са осталим клиничким службама.У прилог томе говори и податак да је већ 1970.године успешно извршена комплетна обрада и дијагностика 1381 биоптичког материјала и 91 клиничка обдукција. У периоду од 2005-2010.год., урађено је 37 350 биопсија и 107 клиничких обдукција,са тенденцијом ка повећању тог броја за минимум 10% годишње.

Делатност:
Одсек за патологију обавља сталну хистопатолошку дијагностику хируршким путем добијеног материјала, а такође и дијагностику материјала добијеног другим клиничким методама (киретмани,пунктати и друге телесне течности и садржаји). Дијагноза малигних тумора поставља се на основу анализе клиничких података,хистолошким прегледом исечака суспектног ткива(биопсија),откривањем малигних ћелија у разним течностима и другим садржајима организма(цитологија).Под биопсијом тумора или ткива подразумевамо узимање истог ради микроскопског прегледа.Добијено ткиво се преузима,припрема,фиксира,сече у танке резове и боји стандардним и специјалним методама.Код одређеног броја биоптичког материјала ради се и хистохемијско и имунохистохемијско испитивање.Помоћу биопсије,као најегзактније дијагностичке методе, поставља се дефинитивна дијагноза тумора.Без позитивне биопсијске дијагнозе,по правилу,не може се предузимати лечење болесника са тумором.Обрада биоптичког материјала обавља се на специјалним апаратима:хисткинет-за фиксацију материјала,криостат-за израду еx темпоре препарата,микротом-за сечење парафинских блокова,водено купатило и диспензер за течни парафин.
Наш одсек обавља обдукције лица умрлих у болници по писменом захтеву клиничких служби, према постојећим законским прописима обдукција, а у циљу проналажења узрока смрти и изучавања промена које чине основу разних патолошких стања и на основу тога се доноси закључак о пореклу и развоју тих стања.
У Одсеку за патологију раде:
Др Драган Шојић,спец.патолог, шеф Одсека
Др Биљана Белош Милосављевић, спец.патолошке анатомије
Др Ана Дражин, спец.патологије

Главна сестра – Наталија Веселиновић, вмс

Одсек за патологију ради сваки дан од 7 до 14 часова
Контакт телефон 022/ 610-222, лок. 139

Галерија фотографија: