2.3. Служба за снабдевање крвљу и крвним дериватима.

СЛУЖБА НЕКАД:
Прва трансфузија крви примењена је у Митровачкој болници 18.августа 1946. године.О томе сведочи запис др Васе Бикара: “Примењена је крв „О“крвне групе пацијенту са преломима обе потколенице“. Наредних година број примењених трансфузија пење се на 10 до 30, на годишњем нивоу. 1949.године, др Ђорђе Панишић примењује прву директну трансфузију од даваоца крви примаоцу.Током наредних година,конзервисану крв на антикоагулантним растворима, болница је набављала из Завода за трансфузију крви у Новом Саду или Београду, али и из Осјечке болнице.Крв се плански требовала преко болничке апотеке у складу са недељним операционим планом хирургије.Пацијенти угрожени хеморагијама различите етиологије често нису могли бити трансфудовани,што је угрожавало њихово лечење, а неретко доводило и до смртног исхода. Препознавши ову врсту проблема, др Лазар Лазић,спец.хирургије отвара кабинет за трансузију крви 18.јула 1969.године. Поред др Лазића, у кабинету раде 4 медицинске сестре и самим тим створени су сви потребни услови за узимање крви и од добровољних давалаца. Те године прикупљено је 343 јединице крви.
Значајан допринос раду кабинета дали су др Никола Шарковић и др Петар Јошић,касније специјалисти урологије.Првог стално запосленог лекара, кабинет за трансфузију добија 1963.г. Била је то др Невенка Гуша,која је овде радила од 1966.до 1975.године. На специјализацију из транфузиологије,упућена је 1979.године др Олга Ракић, а њеним повратком Митровачка болница добија првог сремског трансфузиолога. Својим стручним радом, знањем и прегалаштвом, др Ракић удара темеље модерне трансфузиолошке праксе. На челу кабинета, касније одељења хируршке службе и на крају самосталне Службе за трансфузију крви, она остаје до 1999.године.

СЛУЖБА САД:
Служба за снабдевање крвљу и крвним дериватима бави се пословима базичне и клиничке трансфузиологије. На пољу базичне трансфузиологије служба прикупља крв са подручја 4 општине: Сремске Митровице, Руме, Шида и Ирига. Због организованих акција давања крви, у току године бележи се преко 80 излазака на терен. Сва прикупљена крв се након провере крвних група, присуства или одсуства ирегулерних антитела као и одсуства трансфузијски трансмисивних болести ставља на располагање пацијентима који се лече у нашој болници.Поштујући принципе модерне трансфузиолошке праксе, крв узета од добровољних давалаца се скоро не користи, осим у строго индикованим случајевима, већ се прикупљене количине деле у планиране компоненте,те се пацијенту супституише само неопходна недостајућа компонента.

На пољу клиничке трансфузиологије, Служба се бави претрансфузионим испитивањем узорака пацијената лечених у болници, применом крвних компоненти, откривањем поремећаја хемостазе (стечених или урођених), њиховом корекцијом, ако и лабилним продуктима од крви. Посебно сложен задатак јесте пренатална заштита трудница која подразумева одређивање крвне групе, присуство антитела узрокованих сензибилизацијом, идентификацију присутних антитела, те праћење и мајке и новорођенчета код РХ и имунизација другим крвногрупним антигенима.
Поред високо обученог кадра, сталног усавршавања, као и сложеног тимског рада свих запослених у Служби, напретку значајно доприноси аутоматизована медицинска опрема, набављена претходних година.
Број давања у 2016.години, био је 3767 – од тога, у установи 1951, а на терену 1816.
Основни задатак у наредном период биће праћење технолошког и стручног напретка у трансфузиолошкој пракси. И поред знања и техничке опремљености, Служба за снабдевање крвљу и крвним дериватима, на би задовољила смисао постојања без основног дара – а то је КРВ добровољних давалаца. Стога, даљи, непрестани рад на унапређењу давалаштва и побољшање услова за давање крви,како у служби, тако и на терену, остаје велики задатак свих запослених .

У Служби раде: три лекара са специјализацијом из трансфузиологије :

Начелник службе др Снежана Мартиновић, спец.трансфузиолог

др Глорија Ордагић, спец.трансфузиолог

др Борка Вранић и др Катарина Миличевић, лекари на специјализацији

Главна сестра : Данијела Дробац, здравствени техничар,трансфузиста

и 10 медицинских техничара са специјализацијом из трансфузиологије ( 5.степен сс)

Служба ради непрекидно 24 сата, мед.сестре/техничари имају сменски рад, док лекари раде пре подне, од 07-14 сати, a четвртком од 07-15 сати.

Контакт телефон: 022/ 610-222 , лок.150

Галерија фотографија