2.1.1. Одељење за пријем и збрињавање ургентних стања

У Општој болници Сремска Митровица, у склопу Сектора заједничких медицинских послова и Службе за специјалистичко консултативне прегледе, функционише одељење за пријем и збрињавање ургентних стања. Оно је смештено у приземљу зграде, поред амбуланте за Хитну помоћ, и ради 24 сата. Намењено је за збрињавање витално угрожених пацијената, за прегледе пацијената упућених од стране изабраног лекара или лекара хитне помоћи надлежног Дома здравља, као и за транспорт и пратњу пацијената на терцијерни ниво. На одељењу се месечно прегледа више од 1000 пацијената.

На Одељењу за пријем и збрињавање ургентних стања, болесници се прегледају по реду хитности, а не по реду доласка. Тријажу врши мед.сестра или техничар.
I РЕД ХИТНОСТИ – Протоколи ових пацијената су обележни црвеном бојом. Они не чекају.
II РЕД ХИТНОСТИ – Протоколи ових пацијената и њихови упути обележавају се жутом бојом, смештају се у столице које су обележене жутом бојом. Они могу да чекају на преглед до 60 минута.
III РЕД ХИТНОСТИ – Протоколи ових пацијената и њихови упути обележавају се зеленом бојом, смештају се у столице које су обележене зеленом бојом. Они могу да чекају до 6 сати, уколико постоји оптерећење службе.
У случају погоршања здравственог стања, грађани треба да се јаве:
1.) Изабраном лекару, који има увид у здравствено стање и картон, може адекватно да процени степен прогресије тегоба.Уколико процени да је стање хитно, ординира терапију и упућује пацијента колима Службе хитне медицинске помоћи на Ургентни пријем.
2.) Дежурним амбулантама у граду.
3.) Служби хитне медицинске помоћи, у којој раде најобученије екипе за указивање хитне помоћи. То су специјалисти ургентне медицине, који по потреби долазе у пратњи болесника у Одељење за пријем и збрињавање ургентних стања.

Одељење чине 4 просторије: 1.) Централно постављена амбуланта број 5, у којој се обавља иницијални преглед пацијената.
2.) Десно од амбуланте за преглед, налази се опсерваија (амбуланта број 7), у којој се укључује потребна терапија.
3.) Лево од амбуланте за преглед, налази се соба за реанимацију, која има улаз и из гараже, што омогућава бржи и лакши приступ санитетима и екипама Хитне помоћи.
4.) Соба за изолацију, са два улаза. Један је из гараже, предвиђен је за улаз пацијената са сумњом на инфективне болести, а други је улаз из ходника, предвиђен за медицинско особље.

Одељење је опремљено апаратима и опремом неопходном за ургентно збрињавање
Поседује: – 3 зидна монитора
– 2 ЕКГ апарата
– 2 портабилна дефибрилатора
– 2 аспиратора
– апарат за оксигену терапију и довод централног кисеоника
– транспортни респиратор
У склопу одељења за пријем и збрињавање ургентних стања, постоји још и Административни пријем и Болничка гардероба. На административном пријему ради 6 службеника, задужених за отварање историја болести. По отварању историје болести, пацијент се упућује у болничку гардеробу, у којој 6 радница обавља санитарну обраду пацијента и њихово смештање на одговарајуће одељење.

У овом одељењу ради 1 спец.ургентне медицине и  6 лекара опште медицине:

1.Ранковић др Владимир, спец.ургентне медицине начелник одељења

2.Цекиновић др Дејан
3.Докић др Милан
4. Џанић др Петар
5. Золњан др Игор
6. Гранолић др Ирина

 

Запослено је 18 медицинских сестара и техничара, а главна сестра одељења je
Гордана Павловић, спец. смс

Конатакт телефон: 022/610-222, лок 292

Галерија фотографија