Друга едукација у оквиру пројекта „Заустави-заштити-помози“

У Едукативном центру митровачке болнице, данас је одржан други  семинар у оквиру  пројекта “Заустави-заштити-помози“ – Ефикасан одговор здравственог система у заштити жене жртве породичног и родно заснованог насиља, који се организује у  циљу ефикасног спровођења активности на превенцији и раном откривању родно- заснованог, сексуалног и насиља у породици и процесу организовања заштите жена и девојака које су преживеле насиље. Покрајински секретаријат за здравство је носилац дела активности обуке здравствених радника на пројекту и заједно са Медицинским факултетом у Новом Саду, организује предавања у седам Центара у Војводини, од којих је један и у Сремској Митровици. Семинар је намењен лекарима, медицинским сестрама и здравственим техничарима, психолозима и социјалним радницима, који ће бити обучени по етичким и сигурносним препорукама Светске здравствене организације и поступати по посебним потоколима Министарства здравља Републике Србије, за заштиту и поступање са женама које су изложене насиљу.

Данашњи предавачи били су : Проф.др Ержебет Ач Николић ( “ Јавно здравствени значај над женама“), Проф.др Гордана Ковачек Станић (“ Породично правна заштита од насиља у породици“) и др Радосав Радосавкић (“ Судско-медицински аспекти кривичних дела против полне слободе – сексуална агресија као облик родно заснованог насиља“).

  

Посебну улогу у реализацији овог пројекта имају лекари и медицинске сестре и здравствени техничари, јер од њихове добре обуке, знања и вештина, као и повезаност са другим системима ( полиција, судство), зависи и правовремена реакција, као одговор на насиље. Подизање нивоа свести кроз информисаност, свакако ће допринети побољшању и сталном напретку у тражењу и откривању решења, како би се избегле или свеле на најнижу могућу меру, последице по физичко, психичко и репродуктивно здравље жене, као и учесталост негативних последица по ужу и ширу заједницу и социјално-економски систем.

Пројекат „Заустави-заштити-помози“ реализује Покрајински секретаријат за здравство АП Војводине, у партнерству са Центром за подршку женама из Кикинде, а финансира се од стране повереничког фонда Уједињених нација за подршку акцијама елиминисања насиља над женама.