Конкурс за уже специјализације

На основу члана 175. Закона о здравственој заштити, члана 27. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, АП и јединица локалне самоуправе, члана 14. Правилника о стручном усавршавању запослених у Општој болници Сремска Митровица и члана 16. Статута Опште болнице Сремска Митровица, в.д. директора Опште болнице Сремска Митровица, расписује: О Г Л А С  ЗА  УПУЋИВАЊЕ  КАНДИДАТА  НА УЖЕ  СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА  ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ  МИНИСТАРСТВА  ЗДРАВЉА РС НА ОДОБРЕНЕ УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Конкурс је отворен од 12.0.2024.  до 20.06.2024.године.

Детаље можете погледати овде: Oglas – medicina bola