Међународни дан медицинских сестара

12. мај је Међународни дан медицинских сестара и обележава се широм света у знак сећања на Флоренс Најтингел, британску медицинску сестру, зачетницу модерног сестринства као признате професије. ICN је Међународно веће медицинских сестара која сваке године препоручује тему за обележавање овог датума. Слоган који прати овогодишњу тематику је „Наше медицинске сестре – наша будућност“ са посебним акцентом на економски аспект здравствене неге. Овај датум је прилика да се подсетимо на значај и хуманост сестринске професије.

Глобална повеља за промене представља 10 планираних корака у циљу подршке медицинским сестрама:

1.    Инвестиције у професију медицинских сестара како би били обезбеђени Циљеви одрживог развоја у складу са Агендом 2030.

2.    Омогућити безбедне услове на радном месту, поштујући међународне стандарде рада који обезбеђују физичку и менталну заштиту здравља медицинских сестара.

3.    Обезбеђење адекватне накнаде за рад медицинским сестрама.

4.    Израда националних кадровских планова који ће олакшати будуће планирање ресурса, као и праћење тока миграција у професији.

5.    Ставити акценат на стицање вештина током формалног школовања и унапредити континуирану едукацију медицинских сестара.

6.    Модернизацијом и улагањем у напредну праксу омогућити медицинским сестрама да раде у свом пуном обиму.

7.    Веће поштовање сестринске етике, вештина, знања и стручности. Укључити медицинске сестре у доношење одлука које утичу на здравствену заштиту на свим нивоима.

8.    Промовисати  сестринску професију и углед медицинских сестара у друштву.

9.    Веће ангажовање националних удружења медицинских сестара у свим аспектима политике здравствене и социјалне заштите.

10. Подстаћи именовање медицинских сестара на одговарајућа руководећа радна места у здравственим установама.

 

Писани материјали и стручна упутства су доступни на сајту: https://www.icn.ch/news/international-nurses-day-2024-theme-announced-our-nurses-our-future-economic-power-care