Светски Дан хигијене руку у здравственим установама

Светски дан хигијене руку обележава се сваке године 5. маја са циљем да подсети на значај хигијене руку у превенцији болести. Прање руку сапуном и водом је једна од најефикаснијих и најисплативијих мера превенције. Хигијена руку је релевантна за све здравствене раднике, пацијенте и њихове породице при сваком појединачном сусрету у здравственој установи. Она доприноси квалитетној универзалној здравственој покривености, испуњавајући циљ одрживог развоја 3.8, а сем тога саставни је део агенде за воду, санитацију и хигијену  и део глобалне борбе против отпорности на дејство антибиотика (антимикробна резистенција)

Велики је изазов промовисати уобичајену активност која се примењује свакодневно у различитим ситуацијама – код куће, у школи, на радном месту. Зато је овогодишњи слоган: „Зашто је размена знања о хигијени руку и даље толико важна? Зато што помаже у спречавању ширења микроорганизама током неге и лечења”.

Циљеви Светског дана хигијене руку 2024:

  • Подизање свести о важности хигијене руку у право време за спречавање низа заразних болести.
  • Јачање приступа учењу како би се омогућила имплементација иновативне и ефикасне обуке за оснаживање здравствених радника и сарадника да унапреде хигијенске праксе.
  • Промовисање приступа иновативној хигијени руку и ресурсима за обуку за здравствене раднике и сараднике.
  • Унапређење евалуације за процену утицаја едукације на хигијенске праксе, укључујући утицај на спречавање болести прљавих руку и антимикробну резистенцију.

Инфекције повезане са здравственом заштитом су међу најчешћим нежељеним догађајима који се јављају у контексту пружања здравствених услуга – сваке године широм света се јавља 136 милиона случајева инфекција резистентних на антибиотике а које су повезане са здравственом заштитом.

Хигијена руку спашава милионе живота сваке године ако се обавља у право време у здравственој заштити. У 34 земље OECD-а и EU/EEA за сваки уложени долар у побољшање хигијене руку добије се око 25 долара – мањи су издаци за здравство, мање одсуство са посла и већа продуктивност.

Зато је и даље важна размена знања о хигијени руку. Прање руку сапуном је појединачно најисплативија здравствена интервенција: ефикасне мере превенције и контроле укључујући хигијену руку могу да спрече и до 70% болничких инфекција. Прање руку сапуном смањује учесталост појаве више болести (дијареје и цревних инфекција, акутних болести дисајних органа –  респираторних инфекција, инфекција коже и очију). Критични моменти када треба прати руке су после употребе тоалета, пре руковања храном.

На улази у поликлинички део болнице и простору Ургентног пријема постављени су плакти чији садржај указује на значај правилног прања руку у спречавању заразних болести.