Спољни оцењивачи АЗУС-а, у шестој редовној посети нашој установи

Данас су нашу установу посетили спољни оцењивачи Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, у склопу редовне годишње  посете ( 6.по реду) ,  у циљу провере имплентирања процедура и  документације која је у вези са активностима дефинисаним у плану за унапређење квалитета рада.

Спољни оцењивачи најпре су обавили разговор са в.д.директром Прим.др Драганом Малобабићем, координатором за акредитацију у болници др Ненадом Голубовићем, главном сестром Горданом Павловић и помоћником директора за финансијске послове Наташом Станкић

Спољни оцењивачи упознати су са новинама које је болница увела током протекле године, пре свега се мисли на нове процедуре, њихово усвајање и увођење у редован рад.

В.д.директора, др Малобабић информисао је оцењиваче о  набавкама нове опреме и апарата,по основу конкурса покрајинског секретаријата за здравство, уз помоћ донација,Града Сремска Митровица, средствима Светске банке као и средствима из опортунитета. Систем финансирања по дијагностички сродним групама даје све боље резултате, а једна од новина свакако је и евидентирање запослених при доласку и одласку са посла, који је установа увела у циљу побољшања поштовања радних обавеза. Болницу очекује наставак улагања у нову опрему и медицинске апарате, а такође и почетак реконструкције и изградња нових објеката. Др Малобабић је изнео податак да у нашој установи тренутно ради 1100 запослених, док је 53 младих лекара на специјализацији.

Координатор за акредитацију др Ненад Голубовић апострофирао је увођење и примену 20-так нових процедура, заједничких и посебних, који пацијента и његову безбедност стављају у фокус целокупног рада у болничком систему, као и приступ програму Хелиант на свим одељењима, помоћу којег добијамо доступнију информисаност запослених

У Тиму АЗУС-а, данас су били спољни оцењивачи Светлана Дрча, Марија Мијајловић и др Славица Варагић Марковић. Након прегледа документације и на основу њихових запажања, митровачка болница наставиће да унапређује рад на организацији и поштовању протокола и процедура у лечењу пацијената.

Митровачка болница је акредитована здравствена установа на период од 7 година, а сертификат о акредитацији добила је у априлу 2017. године.Следеће године, наша установа улази у нови поступак за обезбеђење сертифата о акредитацији.