Резултати анкете о задовољству пацијената и запослених

У складу са методолошким упутствима  Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, у Општој болници Сремска Митровица, спроведено је испитивање о задовољству корисника здравствене заштите и запослених, у установи, за 2022.годину.

Завршни Извештај о процени задовољства можете погледати овде: Završni izveštaj o proceni zadovoljstva korisnika 2022.god.