Извештај спољних оцењивача АЗУС-а након редовне посете

Пета редовна посета Општој болници Сремска Митровица обављена je 18.11.2022. године.

Општи закључак је следећи:

Током V редовне посете Општој болници Сремска Митровица која је обављена 18.11.2022. године, после презентације установе, обављеног разговора са менаџментом, координатором за акредитацију, прегледа документације с члановима тимова и обиласка установе закључак је да у акредитацијском процесу постоји континуитет.

Установа је опредељена ка сталном унапређењу квалитета рада и подизању безбедности како корисника услуга, тако и запослених на још виши ниво.

Планирани циљеви су остварени у складу са утврђеном динамиком. Рад се одвија у складу са установљеним процедурама, уз њихово праћење и ревидирање у случају потребе. Усвојено је 8 нових процедура и ревидиране су старе. Кадрови се занављају у складу са потребама уз ограничења која намеће Кадровски план установе. Тренутно има 1053 ( структура -200 лекара, медицинских техничара-626, 3- здравствена сарадника, дипл.фармацеута- 6, 80-спремача,50- административних радника, 88- техничких радника) запослених од чега 70 у радном односу на одређено време. Велика пажња се посвећује стручном усавршавању, едукацији и префесионалном усмеравању запослених у циљу континуираног унапређења квалитета рада. Запослени се придржавају успостављеног јединственог приступа нежељеним догађајима.

Руководећа и управљачка структура су опредељене ка одржавању статуса акредитоване установе на највишем нивоу. Активно учествују у свим активностима од значаја за рад и даљи развој установе и унапређење квалитета рада на свим нивоима пословања.

Расположиви простор у делу ургентног пријема треба уз веће ангажовање унапредити и уредити (подне, зидне површине, седишта у чекаоници и средити стречере). Вођење здравствене документације је у потпуности усклађено са позитивним прописима и подлеже континуираном праћењу и провери исправности.

Бројно занављање апарата и опреме, ремонт котлова за грејање амбијента и воде.

Похвале менаџменту на доброј припреми за ову акредитацијску посету и лепо припремљеним доказима о раду у складу са акредитацијским стандардима.

Комплетан извештај можете погледати овде: Izvestaj V redovna poseta OB Sremska Mitrovica FINAL (1)