Спољни оцењивачи АЗУС-а посетили нашу установу

Митровачка болница је акредитована здравствена установа на период од 7 година, а сертификат о акредитацији добила је у априлу 2017. године. Како је акредитациони процес  непрекидан, а сходно новим достигнућима и ситуацијама у здравству  ( каква је на пример, тренутна епидемиолошка ситуација), неминовно је уводити нове процедуре и прописе да би се одржала висока стандардизација у лечењу и бебзбедности пацијената, као и запослених.

Како је на изазове у том смислу одговарала наша болница у претходном периоду, проверавали су јуче спољни оцењивачи Агенције за акредитацију здравствених установа Србије Марија Мијајловић,вмс и Лидија Лазовић, дипл.правник,  као и координатор АЗУС-а Светлана Дрча. На основу њихових запажања, митровачка болница наставиће да унапређује рад на организацији и поштовању протокола и процедура у лечењу пацијената.

Спољни оцењивачи најпре су обавили разговор са в.д.директром Прим.др Драганом Малобабићем, координатором за акредитацију у болници др Ненадом Голубовићем и главном сестром Горданом Павловић. који су указали на податак да је у претходном периоду  највише процедура сачињено за лечење пацијената у Ковид центру и да је сходно тим потребама оформљен Тим за координацију тог центра. Спољни оцењивачи упознати су и са набавком нове опреме и апарата, донацијама, новим  дијагностичким процедурама и другим активностима које унапређују рад болнице.

Свих 18 тимова наше болнице доставило је на увид документацију, са допуњеним или измењеним процедурама и протоколима, којима се постижу највиши могући стандарди у лечењу и безбедности.