Конкурс за специјализације и уже специјализације

На основу члана 175. Закона о здравственој заштити, члана 27. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, АП и јединица локалне самоуправе, члана 14. Правилника о стручном усавршавању запослених у Општој болници Сремска Митровица и члана 16. Статута Опште болнице Сремска Митровица, в.д. директора Опште болнице Сремска Митровица, расписује: О Г Л А С ЗА УПУЋИВАЊЕ КАНДИДАТА НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ И УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА РС НА ОДОБРЕНЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ И УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Конкурс је отворен од 12.07. до 19.07.2021.године.

Детаље можете погледати овде: oglas specijalizacije 2021