Обавештење о новом начину информисања о стању ковид пацијената

Услeд смaњeнoг брoja пoзитивних и хoспитaлизoвaних ковид пaциjeнaтa кojи су били смeштeни у згрaди Хируршкoг блoкa Опште болнице Сремска Митровица, пoчeткoм слeдeћe нeдeљe, Службa oпштe хирургиje нaстaвићe свoj рaд , пo приoритeтимa и зaкaзaним oпeрaциjaмa .

Оболели и новооболели од корона вируса , настављају своје лечење  у Изолацији интернистичког сектора.

 

Информације о здравственом стању пацијената хоспитализованих у одељењу Корона неурологије биће доступне сваким даном у времену од 14 до 15 сати, телефонским путем, на број: 022/610-222  локали: 119  и  253 , а за пацијенте хоспитализоване у Јединици интензивне неге, сваким даном од 14 до 15 сати на број: 022/610-222, лок.206

 

Пакети за пацијенте који се лече од корона вируса, могу се достављати у временском периоду од 11 до 12 сати, сваким даном, на портирници главне капије Опште болнице, из улице Стари шор.