Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска Митровица,  директор Опште болнице Сремска Митровица расписује огласе за пријем у радни однос

Koнкурс je отворен од 21.04.2021. до 28.04.2021.

Детаље конкурса можете погледати овде: oglas 20 (3)