ЈН 6 – ПОТРОШНИ МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 2

Prethodno_obaveštenje_POTROŠNI_MEDICINSKI_MATERIJAL_2_2020

Позив_за_подношење_понуда јн 6 2020

Конкурснa документацијa јн 6 2020

Одговор_бр.1_на_захтев_за_појашњење ЈН 6

Одговор_бр.2_на_захтев_за_појашњење ЈН 6

Одговор_бр.3_на_захтев_за појашњење ЈН 6

Одговор бр.4_на_захтев_за_појашњење ЈН 6

Измена_Позива_за_подношеље_понуда ЈН 6 2020

Obaveštenje_o_izmeni_i_dopuni_kon.dok.JN 6

Измена 1 Конкурсне документације јн 6 2020

Одговор_бр.5_на_захтев_за_појашњење јн 6 2020

Одговор бр.6_на_захтев_за_појашњење јн 6 2020

Izmena Poziva_br.2 _za_podnošenje_ponuda JN 6

Obaveštenje_o_produženju_roka JN 6

Dopis_Obaveštenje_o_izmeni _i_dopuni Konkursne dokumentacije br.2 JN 6

Измена 2 Конкурсне документације јн 6 2020

Odgrovor_na_zahtev_za_pojašnjenje_br7_JN6

Одлука_о_додели_уговора_бр.1_ЈН6

Обавештење бр.1_о_закљученим_уговорима ЈН 6

Одлука_о_обустави ЈН 6

Одлука_о_додели_уговора бр. 2 јн 6 2020

Одлука 2_о_обустави јн 6 2020

Измена_одлуке_о_додели_уговора за_партију 36

Obaveštenje br. 1_o_obustavi_postupka jn 6

Obaveštenje br.2_o-obustavi_postupka jn 6

Obaveštenje br.2_o_zaključenom_ugovoru JN 6

Измена_Одлуке_о_додели_уговора ЈН 6

Obaveštenje br.3_o_zaključenom_ugovoru JN 6

Обавештење 4_о_закљученом_уговору јн 6