Daily Archives: 3. јун 2024.

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Oдржана скупштина Удружења здравствених радника Града С.Митровица

На недавно одржаној,42.ој  Годишњој скупштини Удружења здравствених радника Града Сремска Митровица, било је речи о раду у протеклој години, смерницама за наредне активности и плановима за организације и реализације едукација , односно радионица и предавања. Председница овог градског удружења Зорица