Daily Archives: 7. мај 2024.

Светски Дан хигијене руку у здравственим установама

Светски дан хигијене руку обележава се сваке године 5. маја са циљем да подсети на значај хигијене руку у превенцији болести. Прање руку сапуном и водом је једна од најефикаснијих и најисплативијих мера превенције. Хигијена руку је релевантна за све

На данашњи дан, пре 198 година почела је са радом болница у Сремској Митровици

Митровачка Општа болница је установа од јавног значаја која  oбaвљa здрaвствeну дeлaтнoст, сa oснoвним циљeм дa oствaри нajвиши мoгући нивo oчувaњa и унaпрeђeњa здрaвљa грaђaнa сa пoдручja Срeмскoг oкругa, aли и свих других oбoлeлих кojи пoтрaжe мeдицинску пoмoћ. Овде раде