Daily Archives: 22. јула 2022.

Oбавештење о мерама за сузбијање вируса Covid 19

Влада Републике Србије , донела је 11.03.2022. године, Уредбу о мерама за сузбијање заразне болести Covid 19. Подсећамо да је Уредба и даље на снази , те је неопходно да се иста примењује и поштује у Општој болници Сремска Митровица.

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска