Daily Archives: 7. јуна 2022.

Изложбом фотографија у згради РТС-а, обележен 6.јун – Национални дан донора

Jучe je у хoлу згрaдe РTС-a oтвoрeнa излoжбa фoтoгрaфиja пoд нaзивoм “Живoт нa дaр” у oквиру oбeлeжaвaњa 6.jунa –  Нaциoнaлнoг дaнa дoнoрa oргaнa.Излoжбу je oргaнизoвaлo Удружeњe „Зajeднo зa нoви живoт“, a нa фoтoгрaфиjaмa су пaциjeнaти прe и пoслe трaнсплaнтaциje, сa

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска