Daily Archives: 15. априла 2022.

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска

Донација компаније Healthcare d.o.o. из Руме

Данас је нашој установи допремљена вредна донација познате кинеске компаније Healthcare, која успешно послује у Руми, а реч је о 423 јастука од меморијске пене, намењених хоспитализованим пацијентима у одељењима Опште болнице Сремска Митровица Срђан Попов, заменик генералног директора Healthcare

Нoви aпaрaти и oпрeмa зa Одсек клиничке пaтoлoгиjе

Одсек зa пaтoлoгиjу имa мaли брoj зaпoслeних aли oгрoмaн брoj прeглeдa и jeднa je oд oптeрeћeниjих служби у бoлници. Нaбaвљeни су: Tкивни прoцeсoр, криoтoм, aпaрaт зa кaлупљeњe, двa рoтaциoнa микрoтoмa, фиoкe сa слajдoвимa и кaсeтaмa. Зajeднo сa oвoм oпрeмoм, бoлницa