Daily Archives: 25. јуна 2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА -ЦЈН-II КВАРТАЛ 2021

-Implantati za prelom butne kosti i potkolenice 19-91- OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENI UGOVORIMA -Lek B i D-фитоменадион 19-100- OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENI UGOVORIMA Lekovi sa Liste lekova 20-2- OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENI UGOVORIMA -II KVARTAL Materijal za dijalizu 19-93-OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENI UGOVORIMA -II

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска