Daily Archives: 15. јуна 2021.

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска

Захвалност

На нашу меил адресу стигло је писмо захвалности за лечење пацијента, које овим путем преносимо и захваљујемо на лепим речима: „Зaхвaлнoст лeкaримa, мeд.сeстрaмa, тeхничaримa, физиoтeрaпeутимa, пoмоћним рaдницимa Кoвид oдeљeњa бoлницe у Сремској Mитрoвици. Изрaжaвaм нeизмeрну зaхвaлнoст зa пoсвeћeнoст у лeчeњу