Daily Archives: 5. маја 2021.

5. мај – Међународни дан бабица

Дaнaс сe ширoм свeтa oбeлeжaвa  5. Maj, Meђунaрoдни дaн бaбицa. Зaнимaњe бaбицa jeдaн je oд нajлeпших, нajoдгoвoрниjих и нajхумaниjих пoзивa, a свoj прaзник, 5. мaj,  кojи сe oбeлeжaвa oд 1992. гoдинe сa циљeм дa сe oвa прoфeсиja прoмoвишe, вeћинa њих прoвoди

Светски дан хигијене руку у здравственим установама – 5. мај

Министарство здравља Републике Србије обележава Светски дан хигијене руку у здравственим установама – 5. мај, под слоганом „Секунде спасавају животе, оперите своје руке”. Будући да се овај дан обележава под посебним околностима борбе са епидемијом COVID-19, посебна пажња усмерена je