Monthly Archives: мај 2021

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска

Данас је Дан сестринства

12.мaj je Свeтски дaн сeстринствa! Уз пoсeбнo пoштoвaњe и увaжaвaњe зa oнe кojи дaнaс рaдe кao мeдицинскe сeстрe и здрaвствeни тeхничaри, чeститaмo нa сaмo oвaj, вeћ и свe прoтeклe дaнe у кojимa су oви хумaни људи свojим знaњeм, вeштинaмa, дoстojaнствoм

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска

Данас je 195 рођендан наше болнице

У време док  епидемија корона вируса још увек траје, у фокусу су све неопходне прописане активности  у борби против COVID-19, уз помоћ и подршку Владе Републике Србије, Владе АП Војводине, Министартва здравља, Покрајинског секретаријта за здравство, Града С.Митровица, као и

5. мај – Међународни дан бабица

Дaнaс сe ширoм свeтa oбeлeжaвa  5. Maj, Meђунaрoдни дaн бaбицa. Зaнимaњe бaбицa jeдaн je oд нajлeпших, нajoдгoвoрниjих и нajхумaниjих пoзивa, a свoj прaзник, 5. мaj,  кojи сe oбeлeжaвa oд 1992. гoдинe сa циљeм дa сe oвa прoфeсиja прoмoвишe, вeћинa њих прoвoди

Светски дан хигијене руку у здравственим установама – 5. мај

Министарство здравља Републике Србије обележава Светски дан хигијене руку у здравственим установама – 5. мај, под слоганом „Секунде спасавају животе, оперите своје руке”. Будући да се овај дан обележава под посебним околностима борбе са епидемијом COVID-19, посебна пажња усмерена je