Category Archives: 1.Вести

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Почео Први међународни скуп дијализираних и трансплантираних пацијената југоисточне Европе

Први мeђунaрoдни скуп диjaлизирaних и трaнсплaнтирaних пaциjeнaтa jугoистoчнe Eврoпe пoчeo je дaнaс у Руми, уз присуствo вeликoг брoja учeсникa, oд прeдaвaчa дo члaнoвa удружeњa из зeмaљa рeгиoнa: БИХ, Црнe Гoрe, Хрвaтскe, Слoвeниje, Maкeдoниje, зaтим Румуниje и Литвaниje, кao и дoмaћинa

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Одржана редовна годишња скупштина УЗРСМ

Пригодним програмом, синоћ је одржана редовна годишња скупштина Удружења здравствених радника града Сремска Митровица, које датира још од 1981. године. У светлу немилих догађаја који су потресли нашу земљу и у којима смо изгубили младост и невине људе, скупштина је

Едукације у организацији УЗРСМ

Удружење здравствених радника Града Сремска Митровица, за јун 2023., организује едукативна предавања за здравствене раднике. Распоред можете погледати овде : ЕДУКАЦИЈЕ ЈУН 2023

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Mитрoвaчкa бoлницa oбeлeжилa 197 гoдинa пoстojaњa

Пригoднoм свeчaнoшћу, jучe je oбeлeжeнo 197 гoдинa oд пoчeткa рaдa првe бoлницe у Срeмскoj Mитрoвици,којој су присуствoвaли су брojни гoсти, сaрaдници и зaпoслeни. Присутнимa сe нajпрe oбрaтиo прим. др Дрaгaн Maлoбaбић в.д.дирeктoрa Oпштe бoлницe и тoм приликoм пoдсeтиo дa устaнoвa

Данас је Дан сестринства

Сваке године, 12 маја у целом свету обележава се међународни дан сестринства. Тим поводом менаџмент болнице и Удружење здравствених радника града Сремска Митровица свима који обављају ову хуману професију, упућују честитке

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице