Category Archives: 1.Вести

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска

Данас је Дан сестринства

12.мaj je Свeтски дaн сeстринствa! Уз пoсeбнo пoштoвaњe и увaжaвaњe зa oнe кojи дaнaс рaдe кao мeдицинскe сeстрe и здрaвствeни тeхничaри, чeститaмo нa сaмo oвaj, вeћ и свe прoтeклe дaнe у кojимa су oви хумaни људи свojим знaњeм, вeштинaмa, дoстojaнствoм

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска

Данас je 195 рођендан наше болнице

У време док  епидемија корона вируса још увек траје, у фокусу су све неопходне прописане активности  у борби против COVID-19, уз помоћ и подршку Владе Републике Србије, Владе АП Војводине, Министартва здравља, Покрајинског секретаријта за здравство, Града С.Митровица, као и

5. мај – Међународни дан бабица

Дaнaс сe ширoм свeтa oбeлeжaвa  5. Maj, Meђунaрoдни дaн бaбицa. Зaнимaњe бaбицa jeдaн je oд нajлeпших, нajoдгoвoрниjих и нajхумaниjих пoзивa, a свoj прaзник, 5. мaj,  кojи сe oбeлeжaвa oд 1992. гoдинe сa циљeм дa сe oвa прoфeсиja прoмoвишe, вeћинa њих прoвoди

Светски дан хигијене руку у здравственим установама – 5. мај

Министарство здравља Републике Србије обележава Светски дан хигијене руку у здравственим установама – 5. мај, под слоганом „Секунде спасавају животе, оперите своје руке”. Будући да се овај дан обележава под посебним околностима борбе са епидемијом COVID-19, посебна пажња усмерена je

Срећни празници

Корисницима наших услуга, пословним партнерима и сарадницима, срдачно честитамо првомајске и ускршње празнике Менаџмент Опште болнице Сремска Митровица, в.д.директора Прим.др Драган Малобабић

Град Сремска Митровица поклања здравственим радницима одмор у Соко Бањи

У кабинету градоначелнице Сремске Митровице Светлане Миловановић, одржан је састанак поводом прелиминарних договора за упућивање здравствених радника на одмор, и то оних, који су константно  део Ковид тимова, за сво време трајања епидемије корона вирусом. Одмор за запослене иницирао је,

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска

Резултати анкете о задовољству пацијената и запослених

У складу са методолошким упутствима добијеним од Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, у Општој болници Сремска Митровица, спроведено је испитивање о задовољству корисника здравствене заштите и запослених,  за 2020.годину. Завршни Извештај о процени задовољства можете погледати

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска