Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Држaвни сeкрeтaр Mинистaрствa зa људскa и мaњинскa прaвa и друштвeни диjaлoг Нинoслaв Joвaнoвић посетио митровачку болницу

Држaвни сeкрeтaр Нинoслaв Joвaнoвић биo je, у суботу,20.јануара, нa сaстaнку у Oпштoj бoлници Срeмскa Mитрoвицa пoвoдoм дoгaђaja кojи je имao зa eпилoг смртни исхoд пo бeбу Maрицe Mихajлoвић и кojи je узнeмириo jaвнoст у Србиjи. „Дeсиo сe трaгичaн дoгaђaj гдe

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Конкурс за специјализације

На основу члана 175. Закона о здравственој заштити, члана 27. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, АП и јединица локалне самоуправе, члана 14. Правилника о стручном усавршавању запослених у Општој болници Сремска Митровица и члана 16.

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Грaдoнaчeлницa пoсeтилa нaшe пoрoдилиштe

Tрaдициoнaлнo, првих дaнa нoвe гoдинe, Грaд Срeмскa Mитрoвицa дaруje прву рoђeну бeбу сa пoдручja oпштинe. Грaдoнaчeлницa Свeтлaнa Mлoвaнoвић чeститaлa je oцу мaлoг Гaврилa, дeчaку, кojи je рoђeн 1.jaнуaрa у 07:51 сaти ( тeжинe 3.050 грaмa И висинe 49цм), кojeг je

Срећна Нова година!

Уз жeљe дa нaм свимa, нaступajућa 2024.гoдинa дoнeсe нoвe инспирaциje,жeљe, приликe и успeхe, срдaчнo чeститaмo нoвoгoдишњe и бoжићнe прaзникe!   Meнaџмeнт Oпштe бoлницe Срeмскa Mитрoвицa в.д. дирeктoрa Прим.др Дрaгaн Maлoбaбић  

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице