2.2. Služba za radiološku dijagnostiku

Služba za radiološku dijagnostiku organizaciono pripada Sektoru zajedničkih medicinskih poslova Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici. Služba je zvanično formirana 1964. godine dolaskom prvog specijaliste radiologije dr Natalije Todorović . Tokom pet decenija rad u službi je u stalnom usponu, naročito poslednjih deset godina u toku kojih je uveden veći broj novih metoda, edukovanih kadrova i povećan broj usluga.
Služba za radiologiju obezbeđuje kompletnu radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku za sve pacijente stacionarnih odeljenja bolnice kao i iz specijalističkih ordinacija, svim pacijentima DZ na teritoriji opštine i grada Sremske Mitrovice, a kao regionalni centar i svim pacijentima Sremskog okruga za pojedine procedure kao i za hitne pacijente.
U Službi za radiologiju pružaju se sledeće usluge :
1. Standardna neinvazivna RTG dijagnostika organa za disanje
i kardiovaskularnog sistema.
2. RTG dijagnostika koštano zglobnog sistema
3. Neinvazivna RTG dijagnostika GIT sa kontrastom: pasaža jednjaka,rtg pregled., pasaža tankog creva,irigoskopija sa irigografijom.
4. RTG dijagnostika urogenitalnogog trakta : nativni snimci, intravenska, descendentna urografija sa cistografijom i histerosaplingografija.
5. Dijagnostika bolesti dojke, dijagnostička i skrining mamografija.
6.Ultrazvučna dijagnostika: abdomena i urotrakta, površinskih organa (dojke,štitaste žlezde, testisa , aksila i ingvinuma)
7. Kolor dopler dijagnostika: krvnih sudova vrata, krvnih sudova donjih i gornjih ekstremiteta i velikih krvnih sudova abdomena : aorta i njene grane (renalne arterije)
8. CT dijagnostika nativno i sa I.V.kontrastom : endokranijuma,vrata,torkasa, abdomena, male karlice, kičmenog stuba
Organizacija Službe podrazumeva rad u dve smene radnim danom za lekare i tehničare kao i permanentan rad 24 časa za tehničare u tri smene i za lekare od 2015 godine i dežurstvo noću, vikendom i praznicima.
Kadrovska struktura
U Službi za radiološku dijagnostiku rade trenutno devet radiologa, (sistematizacijom predviđeno 11), 14 viša RTG tehničara, (predviđeno 16) , 1 RTG tehničar, 6 medicinske sestre, 4 administrativna radnika.

Dr Jelena Simović, načelnik službe
dr Milica Todić,dr Ljiljana Stanulović, dr Sanja Pejčić Dragaš , dr Biljana Vukićević, dr Nataša Pujić Stanisavljev, dr Branimir Stojanović, dr Perica Adnađević, specijalisti radiologije.

Glavni RTG tehničar je Slavica Stanić.

Kontakt telefon: 022/610 222, lok.108
U pet decenija rada službe treba pomenuti i naše drage kolege i učitelje: Dr Dragicu Vladisavljević, Prim. dr Katarinu Vorkapić, Dr Mariju Brnicu Dinić i Prim dr Milenka Trifunovića.

Galerija fotografija