2.2. Служба за радиолошку дијагностику

Služba je zvanično formirana 1964.godine,dolaskom prvog specijaliste radiologije dr Natalije Todorović. Tokom nepunih pet decenija, rad u Službi je u stalnom usponu u pogledu velikog broja novih metoda, edukovanih kadrova, kao i sve većeg obima usluga i kao takva uveliko prevazilazi prostor u koji je smeštena 1980.godine.
Organizacija Službe podrazumeva neprekidan rad tehničara – 24h, sedam dana u nedelji, a radiologa rad u dve smene radnim danima, uz postojanje pasivne pripravnosti za hitne slučajeve i van postojećeg radnog vremena.

 

Usluge radiološke dijagnostike zaposleni u Službi pružaju bolničkim i ambulantnim pacijentima sa područja Srema. Možemo se pohvaliti širokim dijapazonom radioloških dijagnostičkih metoda: KLASIČNA RTG DIJAGNOSTIKA GITA-a,pluća,srca i koštano-zglobnog sistema, KONTRASTNE RTG metode, URORADIOLOŠKA dijagnostika, ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA abdomena,štitaste žlezde,dojki,testisa, KOLOR DOPLER dijagnostika perifernih krvnih sudova i aorte i njenih grana, MAMOGRAFIJE I CT dijagnostika svih anatomskih regija.

Prema podacima za 2010.godinu, zabeleženo je oko 80 000 ambulantnih i 26 000 bolničkih usluga.
U Službi za radiološku dijagnostiku rade: dr Milica Todić,načelnik službe, 
dr Ljiljana Stanulović,dr Ljiljana Teofilski, dr Marija Brnica Dinić, dr Sanja Pejčić Dragaš, dr Jelena Simović, dr Nataša Pujić Stanisavljev, dr Biljana Vukićević, dr Branimir Stojanović i dr Perica Adnađević   . Glavna med.sestra je Slavica Božić.
 U Službi radi: 10 radiologa,  15 viših rentgen tehničara, 2 rtg tehničara sa kursom,6 medicinskih sestara, 4 administrativne radnice i 2 spremačice.
Osim pomenute dr Todorović, načelnici,dragi učitelji i kolege bili su i dr Dragica Vladisavljević, prim.dr Katarina Vorkapić Skakun i prim.dr Milenko Trifunović.