Финансијски план Опште болнице Сремска Митровица

Финансијски план Опште болнице Сремска Митровица за 2017. годину можете да погледате овде
Izmena_Fin._Plana 1
Izmena Fin.Plana 2
Izmena_i_dopuna_fin_plana_2017
Izmena i dopuna Finan. plana br.4

Izmena_i_dopuna_finasijskog_plana_V

IZMENA br. 6 Finan. plan

Izmena_i_dopuna_finansijskog_plana_br_6_za_2017

Финансијски план Опште болнице Сремска Митровица за 2018.годину, можете погледати овде:Finansijski_plan_za_2018._godinu

Измена_и_допуна_финансијског_плана_бр.1_за_2018

Izmena i dopuna Finan.plana broj 2 za 2018.g.

Izmena_III_ finansijskog_ plana_2018

Izmena-finansijskog-plana.br-4-2018

Izmena_5_Finansijskog_ plana_2018

Izmena_VI_Finansijskog_plana_2018

Izmena_VII_finansijskog_plana_za_2018_godinu

Izmena_VIII_finansijskog_plan_za_2018_godinu

Izmena_i_dopuna_finansijskog_plana_OBSM_br 9 za 2018. godinu

Izmena_i_dopuna_finan._plana_ br_10_OBSM_ za 2018._godinu

Финансијски план Опште болнице Сремска Митровица за 2019.годину, можете погледати овде:

Finansijski_plan_za_2019._godinu

Izmena_i_dopuna_I_fin_plana_za_2019.god

Izmena_2_finanasijskog_plana_za_2019_g

Izmena_3_finanasijskog_plana

Izmena_i_dopuna_4_finansijskog_plana_OBSM_za_2019_g

Izmena_5_finansijskog_plana_2019

Izmena_6_finansijskopg plana za 2019.

Izmena_7_finansijskog_ plana_za 2019_godinu

Финансијски план Опште болнице Сремска Митровица за 2020.годину:

Finanasijski_plan_za_2020.

Izmena_1_finansijskog_plana_2020

Izmena i dopuna Finansijskog plana broj 2-2020

Izmena_i_dopuna_broj 3_finansijskog_plana_2020