Финансијски план Опште болнице Сремска Митровица

Финансијски план Опште болнице Сремска Митровица за 2017. годину можете да погледате овде
Izmena_Fin._Plana 1
Izmena Fin.Plana 2
Izmena_i_dopuna_fin_plana_2017
Izmena i dopuna Finan. plana br.4

Izmena_i_dopuna_finasijskog_plana_V

IZMENA br. 6 Finan. plan

Izmena_i_dopuna_finansijskog_plana_br_6_za_2017

Финансијски план Опште болнице Сремска Митровица за 2018.годину, можете погледати овде:Finansijski_plan_za_2018._godinu

Измена_и_допуна_финансијског_плана_бр.1_за_2018

Izmena i dopuna Finan.plana broj 2 za 2018.g.

Izmena_III_ finansijskog_ plana_2018

Izmena-finansijskog-plana.br-4-2018

Izmena_5_Finansijskog_ plana_2018

Izmena_VI_Finansijskog_plana_2018