Uputnica za Double test

U Opštoj bolnici Sremska Mitrovica, trudnice kojima se preporučuje analiza Double testa, mogu to učiniti uz predhodno popunjenu uputnicu za Double test. Ovaj test mogu raditi trudnice do HBD XIV, sa CRL 45 do 84 mm, sve trudnice sa mestom prebivališta na području Sremskog okruga, sve trudnice od 16 do navršenih 35 godina, a UZ nalaz ne sme biti stariji od 72 sata.  UPUTNICU možete preuzeti ovde: uputnica-za-double-test