1.2.3.Služba za očne bolesti

Služba za očne bolesti smeštena je u suterenu zgrade gde se nalaze i službe ginekologije sa akušerstvom i orl i mfh, kao i služba za transfuziju. U operacionoj sali u Hirurškom bloku obavljaju se operacije katarakte, razrokosti i antiglaucomatozne operacije. Trud i napor naših lekara, između ostalog, doprineli su da ustanova bude nagrađena izborom za najbolju bolnicu u 2008., 2009. i 2010.
U službi rade lekari:

Dr Dragan Martinović – načelnik

Dr Verica Gavranović
Prim.dr sci.med Miodrag Radaković
Dr Nadežda Stojković-Komadinović
Dr Željko Brko
Dr Svetlana Živković
Dr Andrijana Lazanski
Dr Ljiljana Muškinja-Kovačević

Glavni tehničar :
Ivica Veliki, ssms
U službi za očne bolesti radi još 6 medicinskih sestara/tehničara.

Kontakt telefon: 022/610 222, lok.141