Organizaciona struktura

ORGANIZACIONE JEDINICE

U cilju efikasnijeg i racionalnijeg obavljanja zdravstvene delatnosti u Opštoj bolnici obrazuju se:

  1. SEKTOR KLINIČKIH SLUŽBI
  • Sektor za internističke grane medicine,
  • Sektor za hirurške grane medicine
  1. SEKTOR ZAJEDNIČKIH MEDICINSKIH POSLOVA
  1. SLUŽBE ZA PRAVNE, FINANSIJSKE I TEHNIČKE POSLOVE

Detaljnu organizaciju možete pogledati ovde: organizacione jedinice