Организациона структура

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

У циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања здравствене делатности у Општој болници образују се:

  1. СЕКТОР КЛИНИЧКИХ СЛУЖБИ
  • Сектор за интернистичке гране медицине,
  • Сектор за хируршке гране медицине
  1. СЕКТОР ЗАЈЕДНИЧКИХ МЕДИЦИНСКИХ ПОСЛОВА
  1. СЛУЖБЕ ЗА ПРАВНЕ, ФИНАНСИЈСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Детаљну организацију можете погледати овде: oрганизационе јединице