Plan prihoda i rashoda Opšte bolnice Sremska Mitrovica za 2016 Godinu.

PLAN PRIHODA I RASHODA OPŠTE BOLNICE SREMSKA MITROVICA ZA 2016 GODINU MOŽETE POGLEDATI  OVDE

bilans prihoda i rashoda 2016god.
bilans stanja 2016god.