План прихода и расхода Опште болнице Сремска Митровица за 2016 Годину.

ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2016 ГОДИНУ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ  ОВДЕ

bilans prihoda i rashoda 2016god.
bilans stanja 2016god.