Органи управљања

 

В.Д.   ДИРЕКТОР

Прим.др Драган Малобабић, спец.гинекологије и акушерства

 

 

Управни одбор Опште болнице Сремска Митровица

председник Управног одбора
1. Сандра Поповић, дипл.правница из Руме, Скупштина општине Рума, представница оснивача

чланови:
2. Миленка Субић, менаџерка у Сектору финансијских услуга из Шида, Општинска управа Шид, представница оснивача
3. Др Предраг Миљковић, доктор медицине, спец.опште медицине, Дом здравља Сремска Митровица, представник оснивача
4. Марија Вујановић,дипл.филолог турског језика и књижевности из Сремске Митровице, представница оснивача
5. Др Дејан Рељић, доктор медицине, спец.урологије из Сремске Митровице, из реда запослених
6. Др Миле Ружесковић, доктор медицине, спец.опште хирургије из Новог Београда, из реда запослених
7. Др Жељко Босанац, доктор медицине, спец.ортопедије из Сремске Митровице, из реда запослених

Надзорни одбор Опште болнице Сремска Митровица

председник Надзорног одбора:
1. Славко Поповић, мастер из Сремске Митровице, приватни предузетник, представник оснивача
Чланови:
2. Милош Мишковић, дипл.правник из Сремске Митровице, Скупштина Града С.Митровица, представник оснивача
3. Бранко Јаковљевић, дипл.економиста-мастер из Сремске Митровице, Градска управа Града С.Митровица, представник оснивача
4. Др Богољуб Јанковић, доктор медицине, специјалиста урологије, из Сремске Митровице, из реда запослених
5. Др Наташа Секуловић, докторка медицине, спец.анестезије са реаниматологијом из Сремске Митровице, из реда запослених

У складу са организационом структуром Опште болнице Сремска Митровица, у раду органа управљања учествују:

1.  Др Синиша Радовановић, спец.оториноларингологије,  помоћник директора за Сектор клиничких служби и медицинска питања

2. Др Гордана Митић, спец.гастроентеролог, помоћник директора за Сектор заједничких медицинских послова

3.  Весна Обрадовић, дипл.правник-мастер, помоћник директора Сектора за правне послове

4.  Јадранка Ковиљац, дипл.економиста, помоћник директора за финансијске послове
5.  Владимир Дивљак, спец. струковни економиста, помоћник директора  за техничке послове

6.  Милкица Кајтез, спец.струковна мед.сестра клиничке неге, главна сестра болнице

 

Стручни органи Опште болнице Сремска Митровица
1. Стручни савет
2. Стручни колегијум
3. Етички одбор
4. Комисија за унапређење квалитета рада.