Органи управљања

 

В.Д.   ДИРЕКТОР

Војислав Мирнић, дипломирани економиста

 

Управни одбор Опште болнице Сремска Митровица

председник Управног одбора
1. Милош Мишковић, дипл.правник, представник оснивача

чланови:
2. Душан Љубишић, дипл.правник, представник оснивача
3. Др Наташа Стојчевић Радуловић, доктор медицине, спец.гинекологије и акушерства, из здравствене установе Општа      болница Сремска Митровица

Надзорни одбор Опште болнице Сремска Митровица

чланови:
2. Слађана Ђурић, мастер економиста, представник оснивача
3. Др Оливера Миладиновић, доктор медицине, спец.гинекологије и акушерства, из здравствене установе

У складу са организационом структуром Опште болнице Сремска Митровица, у раду органа управљања учествују:

1.  Др Синиша Радовановић, спец.оториноларингологије,  помоћник директора за Сектор клиничких служби

2. Др Гордана Митић, спец.гастроентеролог, помоћник директора за Сектор заједничких медицинских послова

3. Prim. dr sci med. Мирјана Кендришић, спец.анестезиологије са реаниматологијом, помоћник директора за       медицинска питања

4.  Ана Беднар, дипл.правник, помоћник директора  за правне послове

5.  Наташа Станкић, дипл.економиста, помоћник директора за финансијске послове

6.  Владимир Дивљак, спец. струковни економиста, помоћник директора  за техничке послове

7.  Гордана Павловић, виша медицинска сестра, главна сестра болнице

 

Стручни органи Опште болнице Сремска Митровица
1. Стручни савет
2. Стручни колегијум
3. Етички одбор
4. Комисија за унапређење квалитета рада