Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije postoji od 1978. godine, (do tada: Sindikat društvenih delatnosti) a sa statusom pravnog lica od 1991. god.

Sindikat je samostalna interesna organizacija, nezavisna od državnih organa, političkih stranaka, i poslodavaca.

Sajt sindikata možete pogledati ovde