Misija i vizija

MISIJA

Mi smo akreditovana zdravstvena ustanova koja pruža jednako dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu na sekundarnom nivou, poštujući zahteve pacijenata, a primenom najnovijih tehnoloških dostignuća u cilju bržeg i efikasnijeg lečenja.

 

VIZIJA

Vizija Opšte bolnice Sremska Mitrovica glasi: ‘Liderska pozicija među opštim bolnicama u Srbiji usvajanjem i primenjivanjem novih standarda u lečenju.’