Закон о заштити лица са менталним сметњама.

Zakon o zastiti lica sa mentalnim smetnjama