Закон о правима пацијента.

Dana 30.05.2013. godine stupio je na snagu Zakon o pravima pacijenata („Sl. Glasnik RS“, br. 45/2013), te vas ovim putem obaveštavamo da sadržinu kompletnog dokumenta možete pogledati ovde: ZAKON O PRAVIMA PACIJENATA