Kućni red

Prijem na stacionarno lečenje vrši se preko prijemnog odeljenja sa istorijom bolesti gde su upisani svi podaci o pacijentu.

Pacijent mora biti higijenski obrađen u prijemnom odeljenju.

Pri prijemu na odeljenje pacijent može uneti samo stvari za ličnu higijenu, sokove i vodu u pvc ambalaži.

Zabranjeno je na odeljenje unositi nakit, novac i stvari od vrednosti.

Dnevni raspored rada:
– U 5:30h buđenje i obavljanje lične higijene
– Od 7:10 do 12h vizita, pregledi, nega i dijagnostika.
– Od 8h do 9h    doručak.
– Od 12-13h       ručak.
– Od 15-17h       popodnevni odmor.
– Od 17:30-18:30h večera.
– Od 18:30-21h podela terapije i pripremanje za spavanje.
– Od 21h bolesnici su obavezni da budu u bolesničkoj postelji.

Posete bolesnicima su:
– Utorkom i četvrtkom od 15-16h – Subotom i nedeljom od 14-16h – Vanredne posete bolesnicima odobrava načelnik.

PUŠENJE PO BOLESNIČKIM SOBAMA JE STROGO ZABRANJENO!!!

Bolesnik koji svojom nepažnjom ošteti bolničku opremu dužan je da štetu nadoknadi prilikom otpusta sa lečenja. Bolesnik sam snosi odgovornost u slučaju nestanka predmeta i stvari od vrednosti koje je uneo na odeljenje, a ne mogu biti nadoknađene.

Bolesnici koji se ne pridržavaju kućnog reda tokom boravka na odeljenju, a time ugrožavaju svoje zdravlje i zdravlje drugih pacijenata, otpustiće se prevremeno sa odeljenja.
Po završenom lečenju pacijent biva obavešten o otpustu.

Na odeljenjima i u krugu zdravstvene ustanove, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, ZABRANJENO je neovlašćeno prisluškivanje i snimanje, kao i neovlašćeno fotografisanje.