2.2. Služba za laboratorijsku dijagnostiku

Služba za laboratorijsku dijagnostiku pruža usluge bolničkim pacijentima kao i svim građanima opštine Sremska Mitrovica, a, ukoliko je neophodno, i pacijentima sa područja drugih opština
Rad službe odvija se neprekidno 24 sata, radnim danima, subotom i nedeljom , kao i danima kada se obeležavaju državni i verski praznici i obavlja se u tri smene:
PRE PODNE od 07-14:12 sati ( rade dva biohemičara i svi slobodni laboranti)
POSLE PODNE do 19 sati ( rade dva dežurna laboranta i jedan biohemičar)
NOĆNA SMENA od 19-07 sati ( rade dva laboranta)
Subotom rade dva laboranta, a nedeljom biohemičar i dva laboranta.
Usluge laboratorijske službe: uzimanje krvi i urina, kao i prijem ostalih telesnih tečnosti u kojima se određuju hematološki, biohemijski i ostali parametri: KKS,SE,trombociti, retikulociti,eozinofili, kompletan pregled urina, proteinurija, glukoza, urea,kreatinin,klirens kreatinina, ukupni i direktni bilirubin, ukupni proteini, albumini, fibrinogen, mokraćna kiselina, elektroliti:K,Na,Ca,P,Cl,Mg, holesterol, HDL,LDL,VLDL, trigliceridi, alkalna fosfataza, LDH,CK,CK-MB, transaminaze, gama GT, serumsko Fe, TIBC, CRP,feritin, amilaza u serumu i urinu, HbA1c, troponin, prokalcitinin, H.Pylori.
U službi se rade i sledeće analize hormona i tumor markera: FT3, FT4, TSH, FSH, LH, Estradiol, Prolaktin, Testosteron, BHCG, AFP, CA125, CA 15-3, CA 19-9, CEA, PSA total, PSA free, B12, Folna kiselina, vitamin D, PTH, KORTIZOL, anti TPO, INSULIN, HE4, ROMA INDEX, TG.
Ovde se radi i prenatalni skrining trudnica ( PAPPA, F-BHCG analize)
U periodu od 07-19 sati rade se sve hamatološke, biohemijske i umonološke analize, dok se tokom noći rade samo hitne analize: KKS,SE,URIN, GLUKOZA u krvi, ELEKTROLITI, AMILAZE, CITOLOŠKI I BIOHEMIJSKI PREGLED LIKVORA, TROPONIN.
U Službi za laboratorijsku dijagnostiku rade:
Dr Marina Tošić, spec.kliničke biohemije – načelnica službe
Dražin Milica, dipl.farmaceut-med.biohemičar
Marijana Hrecešin, dipl.farmaceut-med.biohemičar

Glavna med.sestra je Jasmina Jokić, viši medicinsko-laboratorijski tehničar, a u službi je zaposleno još 25 laboratorijskih tehničara.

Kontakt telefon: 022/610-222, lok. 107
Galerija fotografija: