2.2. Служба за лабораторијску дијагностику

Laboratorijska služba pruža usluge: bolničkim i vanbolničkim pacijentima sa teritorije opštine Sr. Mitrovica, a po zahtevu i drugim pacijentima. Rad se odvija 24 sata dnevno tokom cele godine,uključujući i praznike.

Prijem ambulantnih pacijenata je radnim danom od 7-10č, a hitni slucajevi i bolnicki pacijenti se primaju svih 24 sata, sto se odnosi i na dane vikenda i praznika. Laboratorija radi hematoloske i biohemijske analize u serumu, urinu, likvoru i punktatima .

Pored hematoloških i rutinskih biohemijskih analiza radi i neke specifične analize (CRP, troponin, mioglobin, beta2 mikroglobulin, HbA1C), kao i hormone i tumor markere (T3, T4, TSH, FSH, LH, estradiol, prolaktin, progesteron, testosteron, beta HCG, AFP, CA125, CA15.3CA19.9, CEA, total PSA,EREE PSA,a planira se uvođenje još nekih analiza.

U službi je zaposleno dva dr.med. specijalista med. Biohemije, dva dipl. farmaceuta biohemicara ,23 lab. Tehnicara, 1 adm.radnik i 3 pomocna radnika.Nacelnik sluzbe je Dr. Obrencevic Biljana, a glavni tehnicar Drazin Djordje.

Od opreme služba poseduje: dva hematološka analizatora ,dva biohemijska analizatora, jedan aparat za elektrolite, jedan glukoza analizator , aparat za HbA1C kao i dva aparata za hormone,tumor markere i specifične analize(AxSyM i MINI VIDAS.)

Načelnik Službe za laboratorijsku dijagnostiku : dr Marina Tošić

                                                               tel.: 022/610-222,lok.260